Studium przypadku 

Nieistniejąca choroba orężem dezinformacji

Krzykliwe nagłówki, raporty z tezą, ataki na hodowców – wokół mięsa drobiowego narosło w ostatnim czasie wiele mitów, które mają za zadanie zdyskredytować polskich producentów i wprowadzają w błąd konsumentów.

Internet zalewają niesprawdzone informacje, które powielają różne media, nawet te szczycące się rzetelnością dziennikarską. Zaufanie do treści publikowanych w sieci jest tak duże, że coraz mniej osób weryfikuje, czy faktycznie mają one poparcie w wiarygodnych źródłach. Niestety okazuje się, że sensacyjne doniesienia dobrze się klikają, ale nie są zgodne z prawdą. Takim przykładem dezinformacji jest kampania Otwartych Klatek, która opiera się na straszeniu konsumentów „chorobą białych włókien” – schorzeniem, które w rzeczywistości nie istnieje!

Wirus ptasiej grypy atakujący koty
źródło: otwarteklatki.pl
Wirus ptasiej grypy w mięsie drobiowym z popularnej sieci
źródło: instagram

Białe włókna, czy to szkodliwe?

W literaturze fachowej oraz badaniach stosuje się określenie „syndrom białych włókien” zamiast niewłaściwie używanego pojęcia „choroba”. Używając skrótu „white stripping”, mówimy o pewnej charakterystyce mięsa. Jest to cecha nie wpływająca na jego jakość, a już na pewno na bezpieczeństwo spożycia.

źródło: o2.pl

W raporcie opublikowanym w 2022 roku przez Otwarte Klatki, na który powoływało się mnóstwo portali i użytkowników mediów społecznościowych, czytamy: „Wada jest łatwa do zaobserwowania na mięsie: wystarczy sprawdzić, czy występują na nim białe paski biegnące w poprzek piersi. W zależności od stopnia rozwoju choroby włókna przybierają różne nasilenie”.

A jaka jest prawda? Te białe włókna to tkanki tłuszczowe odkładające się na powierzchni mięśnia piersiowego, które w żaden sposób nie są szkodliwe dla konsumentów. To zjawisko, które nie powinno budzić obaw. Występuje zarówno w przypadku drobiu pochodzącego z systemów chowu ekstensywnego np. wolno wybiegowy, ekologiczny, jak i systemów bardziej intensywnych. Ponadto warunki hodowli drobiu są ściśle określone przez prawo europejskie oraz polskie, wyznaczające restrykcyjne normy dotyczące jego utrzymywania.

Białe włókna, czy to szkodliwe?

Niestrudzone ataki przeciwników hodowli zwierząt i organizacji pro-zwierzęcych na hodowców i producentów, próbują zniszczyć budowaną przez lata pozycję polskiej branży drobiarskiej. Jesteśmy liderem w Europie i na świecie pod względem produkcji drobiu. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez troski o dobrostan zwierząt i jakość procesu produkcji. Krajowa Rada Drobiarstwa – wiodąca organizacja sektora drobiowego w Polsce, działająca nieprzerwanie od ponad 30 lat, wielokrotnie stanowczo sprzeciwiała się zafałszowywaniu obrazu krajowej produkcji, domagając się zaprzestania szerzenia dezinformacji lub sprostowania nieprawdziwych stwierdzeń, również dotyczących białych włókien w mięsie.

Fałszywe oskarżenia poddają też w wątpliwość państwowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności, który działa według wysokich standardów krajowych i unijnych. Tylko te instytucje mają wiedzę, kompetencje i właściwe zaplecze laboratoryjne do prowadzenia badań produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu. Każda partia mięsa drobiowego sprzedawana w sklepach, podlega systemowi urzędowej kontroli, który gwarantuje bezpieczeństwo i jakość. Nie może być mowy o dopuszczaniu na rynek produktów, które nie spełniają norm lub pochodzą od chorych zwierząt.

I wreszcie tracą sami konsumenci, którzy mogą czuć się zagubieni w natłoku niesprawdzonych informacji. Wierząc w publikowane mity na temat żywności, rezygnują
z produktów, które są zdrowe i niezbędne, polecane przez lekarzy i dietetyków.

Stop manipulacji

Nie tylko branża drobiarska coraz częściej musi się mierzyć z dezinformacją i atakami przeciwników spożywania mięsa, choć nie mają one podstaw merytorycznych ani naukowych. Mimo niepodważalnych wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo polskiej żywności, nagminnie naruszane jest też dobre imię całego sektora rolno-spożywczego. Sprawdzajmy fakty, nie dajmy się zmanipulować! Rzetelne informacje o drobiu i mięsie drobiowym są dostępne na stronie: www.dobrydrob.pl.